Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Ahvenainen, Petra
Työn nimi: Campus.fi lehtiperheen ulkoasun suunnittelu
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 49

Tiivistelmä:

Suunnittelin uuden ulkoasun opiskelija-aikakauslehtiperheelle, joka koostui Diplomica, Economica, Tradenomica ja Enginerica -lehdistä. Uudistustyön tuloksena, niiden yhteiseksi nimeksi valittiin Campus.fi.

Uudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää erinäköiset ja sisältöiset lehdet sukunäköisiksi, helposti markkinoitavaksi ja kohderyhmää paremmin puhuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvien Campus.fi-lehtien sisällöistä noin puolet on yhteistä ja puolet kullekin erityisalalle kohdistettua. Käsittelin lehtiä pääsääntöisesti ammattilehtinä ja painotin niitä graafisia ja typograafisia elementtejä, jotka tekevät lehdestä ammattilehden näköisen. Lehden kohderyhmä, nuoret ja hyvin koulutetut opiskelijat, huomioitiin kasvattamalla kuvien roolia sekä tuomalla taittoon ja typografiaan modernimpaa ilmettä. Vaikutteita haettiin sekä uuden talouden lehdistä ja harrastelehdistä että internetistä. Lopputuloksena syntyi Suomen suurin opiskelija-aikakauslehtiperhe Campus.fi.

Aineisto: Ensimmäiset Campus.fi-lehdet 4kpl sekä kirjallinen osio
Asiasanat: Aikakauslehti, lehtiperhe, talouslehdet
Säilytyspaikka: Taik
Salassapitoaika päättyy: 2006