Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Tontti, Timo
Työn nimi: Stora Enson opiskelijaviestinnän visuaalinen uudistus
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 40

Tiivistelmä:

Lopputyöni aiheena on Stora Enson opiskelijaviestinnän visuaalinen uudistus. Työ esittelee visuaalisen identiteetin suunnittelun, sekä sisällöllisen konseptin. Konsepti nivoutuu pääasiassa sähköiseen markkinointiviestintään, mutta myös painetun median elementtejä on suunniteltu tapahtumamarkkinoinnin tarpeista t-paitoihin ja julisteisiin.

Kirjallisessa osiossani kuvaan suunnitteluprosessiin vaikuttavia tekijöitä, selvitän lähtökohtia ja ongelmia sekä niiden ratkaisuja luonnosvaiheesta lopulliseen hyväksyttyyn malliin asti.

Lopputyöni liittenä oleva 32-sivuinen konseptiraportti esittelee kokonaisuudessaan suunnitellun visuaalisen ilmeen ja alustavan sisällöllisen rakenteen.

Aineisto: Kansio liitteineen
Asiasanat: visuaalinen identiteetti, opiskelijaviestintä, rekrytointi
Säilytyspaikka: GSO, kirjasto
Salassapitoaika päättyy: 31.12.2004