Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun maisteriohjelma
Tekijä: Tolppanen, Petri
Työn nimi: Jalankulkijan vuorovaikutteisen karttalaitteen käyttöliittymäkonsepti
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 73

Tiivistelmä:

Lopputyöni tutkii miten karttojen käyttötavat ja -ympäristöt sekä uudet teknologiat vaikuttavat kannettavan vuorovaikutteisen karttalaitteen suunnitteluun ja erityisesti sen karttakäyttöliittymään. Asiaa tutkitaan käyttäjäkeskeisen konseptisuunnittelun keinoin. Digitaalisen karttalaitteen idean pohjalta on tehty luonnoksia ja prototyyppejä, listattu laitteelle asetettuja vaatimuksia sekä tehty käyttäjätesti.

Konseptin lisäksi lopputyöni käsittelee konseptisuunnittelua, kartan piirtämistä ja graafisen käyttöliittymän suunnittelua yleisemmällä tasolla. Teoriaosa käsittelee käyttäjäkeskeisen konseptisuunnittelun vaiheita ja metodeja, kartan piirtämisen haasteita, vuorovaikutus- ja käyttöliittymäsuunnittelua graafisissa käyttöjärjestelmissä sekä huomioonotettavia seikkoja käyttäjistä.

Konsepti osoittaa miten perustavasti vuorovaikutteisen tuotteen käyttötilanteet ja -tavat vaikuttavat tuotteen suunnitteluun. Toisaalta vaikutus on kahdensuuntaista. Uusi teknologia muuttaa käyttötapoja ja luo uusia käyttötilanteita. Paikannus ja informaation langaton päivitettävyys mahdollistavat sekä aiempaa helpomman maantieteellisen navigoinnin mutta myös informaatiossa navigoinnin maantieteellisen sijainnin perusteella. Vuorovaikutteisuus voi myös uudistaa kartan käsitettä mahdollistamalla informaation esittämisen vain tarvittaessa.

Aineisto: Kirjallinen osa jonka liitteenä romppu
Asiasanat: graafinen käyttöliittymä, konseptisuunnittelu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, infografiikka, vuorovaikutteisuus, käytettävyys, tuotesuunnittelu, paikannus, kannettava laite
Säilytyspaikka: Taik:in kirjasto ja GSO:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: