Osasto: Graafinen suunnittelu
Koulutusohjelma: MA
Tekijä: Kuutsa, Jonni
Työn nimi: Bytepak - yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 54

Tiivistelmä:

Lopputyöni käsittelee PK-yritykselle tehtyä visuaalisen ilmeen suunnittelutyötä. Työ käsittää Bytepak Oy -nimisen yrityksen tunnuksen (logon ja merkin), tunnusvärien ja typografisen tyylin suunnittelun. Kokonaisuuteen liittyy näitä visuaalisen ilmeen peruselementtejä hyödyntävien sovellusten, kuten esimerkiksi yrityksen lomakkeiston ja tuotepakkausten suunnittelun yritykselle luotuun visuaaliseen ohjelmaan perustuen.

Varsinaisten lopputuloksien ohella valotan suunnitteluprosessissa tapahtuneita vaiheita; ongelman asettelua, taustojen selvittämistä, luonnoksia ja tehtyjä lopullisia ratkaisuja sekä niiden perusteluita.

Lopputyöhöni liittyvissä artikkeleissa pyrin luomaan kuvaa visuaalisen ilmeen suunnitteluun liittyvistä seikoista myös yleisellä tasolla.

Aineisto: Kierresidottu kirja
Asiasanat: Visuaalisen ilmeen suunnittelu, visuaalinen identiteetti
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: