Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Jäntti, Riikka
Työn nimi: Havaintoja fantasiakuvituksen retoriikasta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 36

Tiivistelmä:

Havaintoja fantasiakuvituksen retoriikasta ja
"Kuvia Keski-Maasta"

Työ on kaksiosainen. Toinen osa on kuvitus (10 kuvaa) J.R.R. Tolkienin fantasiaromaaniin Taru Sormusten Herrasta. Alkuperäisistä kuvituksista oli näyttely Mediakeskus Lumessa 1.4.-12.4.2003. Näyttelyn nimi oli "Kuvia Keski-Maasta". Näistä kuvituksista on kopiot liitteenä kirjallisen osion yhteydessä.

Kirjallisessa osiossa käsitellään modernin fantasiagenren konventioita ja kliseitä. Niille haetaan selityksiä ja juuria Tolkienin kirjallisen tuotannon vaikutuksesta kokonaisen mediagenren syntyyn ja kehitykseen. Fantasiakuvastoa eritellään sekä kirjallisuudentutkimuksen että taidehistorian näkökulmasta, ja pohditaan sekä fantasiagenren syntyhistoriaa että sen sisältämää maailmankuvaa.

Kirjalliseen osuuteen liittyy myös lyhyt prosessinkuvaus, jossa kerrotaan kuvitusten syntymisestä ja niiden tekemiseen liittyneistä ongelmista.

Aineisto: Kierreselkäinen vihko
Asiasanat:
Säilytyspaikka: Taik:in kirjasto ja GSO:n toimisto
Salassapitoaika päättyy: