Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Salomaa Ville
Työn nimi: Villen venekirja (Oskarin venekirja)
Työn laji: Lopputyö

Tutkimuskohteenani on lasten kuvitetun tietokirjan valmistumisprosessi, jossa käytän apunani kuvittamaani lastenkirjaa nimeltään Oskarin venekirja. Tutkimustehtäväni on käsitellä kirjan valmistumisprosessia työvaihe kerrallaan Osatutkimustehtävät: - Elokuvakerronnasta tuttujen tyylikeinojen kuten objektiivien ja kamerakulmien käyttö lastenkirjan kuvituksessa - Lasten tietokirjalle asetettavat vaatimukset liittyen kuvittamiseen ja realismiin - Kirjan sisältörakenne ja sen hallinta - Erilaiset kuvitustekniikat ja niiden soveltaminen

Aineisto: kuvittamiseen ja elokuvakerrontaan liittyvää kirjallisuutta, päiväkirja, haastattelut
Asiasanat: kuvitus, lastenkirja, tietokirja, veneily, guassi, elokuvakerronta, kamerakulmat
Säilytyspaikka: Graafisen suunnittelun osasto, TAIK:in kirjasto
Sivumäärä: 64
Salassapitoaika päättyy: