Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2002

Graafisen suunnittelun  koulutusohjelma
Berry Timo :Se ei ollut paperia. Pohdintoja painotyön ja digitaalisen median suunnittelun eroista painotöihin perehtyneen suunnittelijan näkökulmasta.
Utriainen Helimaaria: Piilopaikka-kirja kuvakerronnan välineenä.
Karppanen Ville: Sarjakuvaromaani.
Riihiniemi Hannele: Eletty ja kuvattu kaupunki mielikuvia Barcelonasta.
Salomaa Ville: Villen venekirja (Oskarin venekirja).
Haila Janne: Dress Code - tutkielma fonttiperheen muotokielestä.