Osasto: Graafinen suunnittelu
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Haila, Janne
Työn nimi: Dress Code - tutkielma fonttiperheen muotokielestä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 80

Tiivistelmä:

Lopputyöni esittelee uuden super-kirjasinperheen. Se sisältää antiikva-kirjasimen sekä groteski-kirjasimen. Näistä molemmista on kolme leikkausta, roman, italic sekä näiden välille sijoittuva semi-italic. Lisäksi esitelen myös muotokielen kunkin leikkauksen bold-versiosta
Eri leikkaukset ovat keskenään hyvin yhteensopivat ts. Niitä voidaan käyttää rinnakkain hyvinkin monipuolisesti erilaisissa typografisissa tilanteissa.
Super-perhe mahdollistaa monipuolisen hierarkian luomisen sekä asioiden monipuoliselle jaottelulle että myös kerrottavan sävyn määrittelemiselle. Eräs sovellutus voisikin olla käyttö yrityksen virallisena typografisena ratkaisuna.
Perhe on pääasiallisesti suunniteltu printtikäyttöön. Muodon puhtaus on tärkeämpää kuin vaikkapa soveltuvuus ruudulle tai kopiointikestävyys.
Perhe on tyylihistorialliseti eklesistinen, ja esikuvat ovat peräisin monista lähteistä. Olen lähinnä omista lähtökohdistani pyrkinyt toteuttamaan ihanteitani vastaavan kokonaisuuden.

Aineisto:
Asiasanat: fonttiperhe, font, Super Family, fontinsuunnittelu, type design, kirjasintyyppi
Säilytyspaikka: Graafisen suunnittelun osasto
Salassapitoaika päättyy: