Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Puustinen Päivi
Työn nimi: Runoja tunteville
Työn laji: Lopputyö

Suunnittelin lopputyönäni uuden ulkoasun Otavan runokirjoille. Tehtäväni oli miettiä, miten runokirjoista, jotka periaatteessa olivat arvostettuja, tehtäisiin myös haluttuja. Tavoitteena oli, että kirjojen uudistettu ulkoasu houkuttelisi runoille uusia ostajia ja että runokirjat kelpaisivat entistä paremmin myös lahjoiksi. Työn tärkeimmäksi tutkimuskohteeksi nousivat materiaalit: Minkälaisia materiaaleja teollisessa kirjasuunnittelussa on mahdollista käyttää? Mitä merkityksiä materiaalit kantavat? Runoja tunteville on kirjasarja, jonka ulkoasun suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, miltä kirjat käsissä tuntuvat. Kaikki ulkoasuun liittyvät valinnat on tehty materiaalien ehdoilla. Lopputyön kirjallinen osuus on taitettu ja sidottu samaan formaattiin kuin varsinaiset runokirjat. Tekstin rungon muodostaa työprosessin kuvaus, jossa painotan materiaaleihin ja kirjan tuntuun liittyviä seikkoja. Käsittelen lisäksi sarja-asun suunnittelemisen problematiikkaa ja sitä, miten käytettävissä olevien keinojen rajallisuus tuottaa hyvää suunnittelua. Tekstistä käy myös ilmi, miten materiaalien korostaminen johti tässä työssä vakiintuneitten suunnittelurutiinien rikkomiseen. Ensimmäiset kuusi Runoja tunteville -sarjan kirjaa ilmestyivät syksyllä 2000. Sarjaa on tarkoitus jatkaa.

Aineisto: 6 runokirjaa + kirjallinen osuus
Asiasanat: kirjamuotoilu (-suunnittelu, -taide?), materiaalit?
Säilytyspaikka: Taik:in kirjasto, Graafisen suunnittelun osasto
Sivumäärä: 80
Salassapitoaika päättyy: -