Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2001

Graafisen suunnittelun  koulutusohjelma
Kota Laura:Muoto & väri | kuusi serigrafiajulistetta
Puustinen Päivi:Runoja tunteville