Osasto: Graafisen suunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Rönns Christel
Työn nimi: Taljantti, lempeä jättiläinen
Työn laji: Lopputyö

Lopputyö on lasten satukirjan kuvitus, taitto ja ulkoasun suunittelu. Teksti on Iiro Küttnerin kirjoittama. Perinteisessä sadussa päähenkilönä on jättiläinen joka ei halua olla jättiläismäinen. Sadun opetus on hyväksyä itesnsä ja muut sellaisina kun he ovat. Hyvä taistelee pahaa vastaan ja loppu on tietysti onnellinen. Kirja on Otavan julkaisema. Kirjasta piti tulla kuvapainotteinen, mutta kirjoittajan editoitua tekstiä se ei perinteiseksi kuvakirjaksi soveltunut pituutensa takia. Tekstin rytmittäminen aukeamille niin että järkeviä kokonaisuuksia muodostui ja että kuville jäi tarpeeksi tilaa oli oikeastaan koko prosessin työläin vaihe. Kuvapainotteisesta kirjasta oli luovuttava ja tasapainotettava teksti kuvatilojen kanssa niin että kuvien ja tekstin suhde oli puolet ja puolet. Kuvat tein raapekartonkitekniikalla. Olen skannannut raapekartonkipiirrokset tietokoneelle ja tulostanut ne akvarellipaperille. Tämän jälkeen olen värittämään kuvat akvarelliväreillä. Kuvat korostavat sadun perinteistä luonnetta. Kuvakulmissa ei ole käytetty tehokeinoja, kaikki on kuvattu ihmisen silmänkorkeudelta. Tämä senkin takia että olen halunnut korostaa sadun päähenkilön, Taljantti jättiläisen kokoa ja erilaisuutta. Mitään ei näyteteä Taljantin silmin ja Taljantista itsestään näytetään ainoastaan kädet tai jalat. Jotta kuvista ei kuitenkaan olisi tullut liian kankeita, olen elävöittänyt niitä rytmittämällä aukeamia eri kokoisilla kuvilla sekä katkaisemalla kuvia ja jatkamalla niitä seuraavalla sivulla. Tarinan päähenkilöiden lisäksi olen kuuviin liittänyt henkilöitä jotka ei esiinny tekstissä. Tämä sen takia että olen halunnut luoda lapselle enemmän samaistumisen kohteita tarinaan. Lisäksi halusin saada kuvat toimimaan ikäänkuin rinnakkaistarinoiden kertojina. Kuvat ovat täynnä keksittyjä detaljeja. Aikaa ja paikkaa en ole yrittänyt sitoa mihinkään sen konkreettisempaan kuin epämääräiseen menneeseen Keski-Eurooppaan. Kirjallisessa osuudessa käsittelen sadun kuvittamista ja taittoa sekä niitä ongelmia joihin törmäsin. Lisäksi pohdin kuvitusta yleensä, lähinnä omasta näkökulmastani.

Aineisto: Satukirja ja kirjallinen osuus
Asiasanat: Satu
Säilytyspaikka: TaiK
Sivumäärä:
Salassapitoaika päättyy: