Osasto: Kuvallinen viestintä
Koulutusohjelma: Graafinen suunnittelu
Tekijä: Heinänen Saku
Työn nimi: Imagen ulkoasu-uudistus
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni on Image-lehden ulkoasu-uudistus. Uudistus on toteutettu lehden päivittäisestä työstä erillisenä projektina vuoden 1999 aikana. Keväällä 2000 olen systematisoinut ulkoasuskeeman sekä valmistanut lopputyön kirjallisen osuuden. Suunnittelin lehdelle taittopohjat sekä valitsin kirjasimet ja loin typografisen tyylikirjan. Samoin mietin lehden kuvallista ilmettä. Valokuvallisen tyylin aktiivinen hakeminen ja tietoinen rakentaminen jatkuu graafisen uudistuksen jälkeenkin. Layout-uudistus otettiin lehdessä käyttöön numerossa 1/2000. Kirjallisessa osuudessani selvitän muutokseen johtanutta prosessia. Käyn läpi Imagen ongelmat, jotka aiheuttivat uudistustarpeen, ja esittelen lyhyesti luonnoksiani ja hylättyjä ulkoasuehdotuksia. Analysoin toteutettua uudistusta melko tarkasti sekä lopuksi arvioin lyhyesti sen onnistumista. Imagen lisäksi esittelen kirjallisessa osuudessani lyhyesti aikakauslehteä yleisesti sekä ja sen historiaa. Käyn läpi aikakauslehtiä modernilta ajalta, 1920-luvun alusta nykypäivään. Seuraan erityisesti modernismin vaikutusta graafiseen suunnitteluun: epäsymmetristä sommittelua, aukeaman plastiseen dynamismiin perustuvaa taittoa, kuvanrajausta ja groteskitypografiaa. Tutkin objektiivisen valokuvan ihannetta modernismissa sekä etenkin askeettisen ja minimalistisen taiton nousua 1990-luvun loppupuolella. Lopputyöni liitteenä on Imagen tyylikirja ja keväällä 2000 ilmestyneet kolme lehteä.

Aineisto: Kirjallinen osuus (26 s.), Imagen tyylikirja; kolme (3) lehteä.
Asiasanat: lehti, aikakauslehti, ulkoasu, taitto, layout, kuvasuunnittelu, typografia
Säilytyspaikka: TaiKin kirjasto (?)
Sivumäärä: 26
Salassapitoaika päättyy: ?