METSÄMÄKI, Markku

TELEMAATTISEN HYPERMEDIAN SUUNNITTELU

Lopputyö kevät 1993

Lopputyössä keskityn selvittämään hypermedian graafisen suunnittelun ja valmistuksen ongelmia ympäristössä, jossa julkaisu siirretään sähköisessä muodossa vastaanottajalle. Työn luonteen takia olen tarkastellut sekä käytettäviä toimitus- ja lukuvälineitä että niiden vaikutusta graafiseen suunnitteluun. Useita sävykuvia ja tekstisivuja sisältävien hypermedialla toteutettujen julkaisujen siirto on nykyisin mahdollista lähiverkoissa ja valokaapeliyhteydellä. Puhelinlinjoja käytettäessä nousee siirtoaika kymmeniin minuutteihin. Näillä tosiasioilla on vaikutusta myös julkaisun graafisen suunnittelijan kannalta. Tekniset näkökohdat olen ottanut huomioon painottaen telemaattisen hypermedian graafisen suunnittelun näkökannoilla. Lopputyön toteutuksessa löydettyjä ratkaisuja voi soveltaa myös CD-ROM -julkaisuihin.

Sähköisten medioiden runsaslukuisuuden takia olen keskittynyt lopputyössäni PC-ympäristössä toimitettavan ja luettavan, hyperteksteillä laaditun, julkaisun työvälineisiin ja ilmeen suunnitteluun. Telemaattisen hypermedian suunnittelun hallinta eli design management on tutkimuksessani kartoitettu pilottiprojektilla. Tutkimukseen tekemäni HYDE- ja TYDE-koejulkaisut auttavat selvittämään graafisen suunnittelun ongelmia ja ratkaisuja. Graafisen suunnitelman ongelmien etsimisessä olen noudattanut Marylandin yliopistossa Yhdysvalloissa opettavan Ben Shneidermanin suositusta käyttäjien havainnoinnista lukutilanteessa. Lisäksi HYDE-julkaisua on jaettu suoralla postituksella 2 245:lle lukijalle ja tämän lisäksi sähköpostien kautta imuroitavaksi. Lukijapalautteet olen saanut sähköpostien kautta. Ratkaisumallit hion tutkimuksessani palautteen ja iteratiivisen suunnittelun kautta.

AINEISTO: kirjallinen tutkimusraportti, tutkimuksen hypertekstiohjelmat levykkeellä
ASIASANAT: hypermedia, hyperteksti, sähköinen viestintä, telemaattinen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto