MARKULA, Juha

"LEIKATTU KYMMENEN KYNTTÄ"

Lopputyö 29. 10. 1992

"Leikattu kymmenen kynttä" on grafiikkasalkku, joka sisältää kuvakokoelman ja siihen liittyvän kirjallisen työn.

Aloitin työn syksyllä 1988 sitomalla työtä varten työpäiväkirjan. Kirjasin itselleni kaksi selvää tavoitetta. Ensisijainen tavoite oli tuottaa itsenäinen kuvasarja ilman valmista kirjallista perustaa tai aihetta. Halusin käydä läpi kuvantekemisen prosessin; ottaa talteen tilanteen ja hetken, jolloin kuva syntyy. Tehdyt kuvat vaikuttaisivat tuleviin, syntyisi sarjoja ja kokonaisuuksia. Kirjallinen työ syntyisi kuvantekemisen rinnalla vapaamuotoisina päiväkirjamerkintöinä. Toinen tavoite oli konkreettisempi. Halusin tehdä kauniin valmiin esineen kiinnittämällä erityistä huomiota materiaalivalintoihin, typografiaan, tekniikoiden yhteensopivuuteen ja viimeistelyyn.

Tein kuvia kuparilaatoille käyttämällä perinteisiä metalligrafiikan menetelmiä erikseen ja yhdistettyinä. Käytin yksinkertaisia aiheita, ristejä ja ympyröitä, renkaita. Hylkäsin sommittelun: kaikki piirrokset on keskitetty kuvalaatalle ja laatan muoto on aina neliö. Laattojen koko vaihtelee.

Kuvantekemiseen tuli pitkiäkin taukoja. Työ kuitenkin eli koko ajan työpäiväkirjan kautta. Merkitsin kirjaan asioita, jotka kirjoittamishetkellä tuntuivat olevan totta. Tapahtumahetkestä ja ajasta tuli olennainen osa työtä myös tekstin kautta. Materiaalia, varsinkin kuvia, kertyi hitaasti ja jaksottain. Kesällä 1991 päätin materiaalin riittävän, mutta jatkoin kirjoittamista.

Työn totetuttamisvaiheessa oli luonnollista käyttää yhtä grafiikan olennaista erityispiirrettä, monistettavuutta. Päätin toteuttaa yhdeksän kuvasalkkua. Aloitin kuvien vedostamisella keväällä 1992. Kesällä toteutin grafiikkasalkun kirjallisen työn käyttämällä käsiladontaa ja kohopainoa. Syksyllä 1992 sain valmiiksi kansiot, jotka rakensin soveltamalla perinteisiä kirjansidonnan keinoja.

AINEISTO: grafiikkasalkku 9 kpl (à 19 vedosta, 6 tekstiarkkia ja kuvalaatankappale), työpäiväkirja ja kotelo, näyttely 18. 11. - 2. 12. 1992
ASIASANAT: aika, graafinen taide, kuvasalkku, tapahtumahetki
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, graafisen suunnittelun laitos