KETTUNEN, Mika

VIINILEHTI, AIKAKAUSLEHDEN ULKOASUN UUDISTUS

Lopputyö kevät 1993

Lopputyön tavoitteet

Lopputyön tavoitteena oli luoda aikakauslehdelle uusi ulkoasu annetun aineiston pohjalta. Työn kohteeksi valitsin Viinilehden, jonka ulkoasu kaipasi perusteellista uudistamista.

Lopputyö

Aikakauslehden ulkoasun suunnittelun tarkoituksena on löytää muoto, joka helpottaa viestin välittämistä lukijalle. Ulkoasun uudistaminen edellyttää lehden sisältöön tutustumista ja ulkoasun puutteiden erittelyä. Lisäksi on tunnettava painotuotteen muotoiluun liittyvät käsitteet, periaatteet ja perinne. Aikakauslehden ulkoasun suunnittelu koostuu tekstiaineiston muotoilusta, värien määrittelystä, kuvien ja paperin valinnasta sekä tekstin ja kuvien sijoittelusta painopinnalle. Viinilehden ulkoasun suunnittelun pohjaksi otin toimituksen toiveet, lukijakunnan rakenteen ja ulkoasun puutteet. Ensin määrittelin tekstin pienimmän yksikön, merkin, muodon ja koon. Seuraavaksi määrittelin muut tekstin elementit ja niiden suhteet toisiinsa. Elementtien suhde ympäröivään tilaan määritteli sivun muodon. Määrittelin myös kuvaelementtien ja värien suhteen tekstiin. Lopuksi valitsin painomateriaalin ja sidontamuodon. Tehdyn ulkoasutyypityksen pohjalta loin mallin, joka välittää tietoa helposti omaksuttavassa muodossa ja jonka visuaalinen ilme erottaa sen muista aikakauslehdistä.

AINEISTO: Viinilehden vuosikerta 1991
ASIASANAT: aikakauslehti, typografia, ulkoasusuunnittelu
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Graafisen suunnittelun laitos