HEMPULA, Heli

JOBIN KÄRSIMYKSET

Lopputyö 22. 3. 1993

Lopputyössäni olen pohtinut kärsimyksen ongelmaa. Aiheeksi olen valinnut Raamatun Vanhan Testamentin kertomuksen Jobista, joka on eräs maailmanhistorian tunnetuimpia kärsimys- kertomuksia. Jobin kirja luetaan myös maailmankirjallisuuden huipputeoksiin. Jobin kirjan rakenne on kaksijakoinen, kehyskertomus eli prologi sekä epilogi ovat proosaa, Jobin puheet ystäviensä ja Jumalan kanssa ovat runomuotoisia. Lopputyössäni olen keskittynyt Jobin kirjan proosan eli kehyskertomuksen kuvittamiseen.

Jobin kertomuksen kuvittamiseen olen valinnut taidegrafiikan, jonka lajiksi olen valinnut Tanskassa oppimani pahvi-liima tekniikan. Pahvia olen leikaten muotoillut ja sen pinnan olen käsitellyt liimalla kohokuvioiden sekä viiltänyt pahvin pintaan veitsellä vakoja. Väreinä olen käyttänyt perinteisiä taidegrafiikan värejä, joita olen runsaasti sormin levittänyt painettavalle kuvapinnalle. Vedoksista kukin on ollut ainutlaatuinen eli monotypia, koska väriä lisätessä ennen jokaista vedostamista syntyy väreillä aina uusi kokonaisuus. Käyttämäni tekniikka on hyvin samanlainen kuin ns. karbidium tekniikka. Käyttämiäni kuvapohjia olen asettanut näytteille vedosten kanssa itsenäisinä taidegrafiikan töinä. Lopputyönäyttelyssäni kuvapohjien osuus oli lähes puolet kaikista töistä.

Vaikka värienkäyttöni töitteni vedostusvaiheessa oli pitkälle intuitiivinen, olin ottanut huomioon myös kristillistä sekä VT:n omaa värisymboliikkaa. Lopputyöni keskeisin väri on violetti.

Lopputyöni kirjallisessa osassa selvitän aihevalintani taustaa, vaikutteita sekä tuon esille Jobin kirjan merkitystä mm. C. G. Jungille, joka on kirjoittanut kokonaisen teoksen Jobista. Jung vertaa syyttömästi kärsivää Jobia lapseen, joka on täysin vanhempiensa mielivallan alainen.

Näyttely oli esillä Wanhalla ylioppilastalolla sekä TaiK:n graafisen suunnittelun laitoksen aulassa. Lopputyönäyttelyyni värikopioin julisteen sekä tein kutsukortteihin mustat kannet, jotta ne vaikuttaisivat "jobinpostilta".

AINEISTO: näyttely ja kirjallinen raportti
ASIASANAT: taidegrafiikka
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Graafisen suunnittelun laitos