HAGELBERG, Matti, JÄNTTI, Jaana

SUPEREGO

Lopputyö 15. 3. 1993

Työmme tavoitteeksi määriteltiin visuaalinen kommunikaatio kahden erilaisen graafikon välillä. Sisällölliset ja muodolliset rajat olivat alunperin lähes olemattomat, vain viestinnän väline ja perusmuoto oli määritelty: n. 30-sivuinen A3-formaatin lehti. Kummankin tehtäväksi jäi itsenäisesti, mutta vuorovaikutuksessa omien ja toisen tekemien töiden kanssa luoda 15 kommunikaatioprosessiin osallistuvaa sivua. Tarkoituksena oli, että kommunikaation virittäjinä valmiissa tuotteessa toimisivat yhtä hyvin paitsi sisällölliset (kielelliset, kerronnalliset) myös rakenteelliset signalit (väri, muoto, rytmi, rajaus, typografia jne). Päätimme pyrkiä hyödyntämään työssämme monia erilaisia painotekniikoita ja graafisia ilmaisukeinoja. Työn edetessä asetettiin selkeämmät rajat: lopullinen formaatti 28 x 37, aukeamien ja painokertojen (värien) määrä ja paperilaatu.

Työotsikoksi valitsimme omakuvan. Se oli lähtökohtana innostava ja samalla myös tarpeeksi vapaa yhteiseksi aiheeksi. Painatuksessa rajoituttiin pääasiassa offset tekniikkaan. Tähän johtivat sekä puhtaasti käytännölliset syyt, että erityisesti pyrkimys alkuasetelmissa määrittelemäämme suurempaan selkeyteen.

Ehdoton päämäärämme oli saada työmme painettua ja lehden muotoon sidotuksi. Erilaisten työtapojen ja tekniikoiden kokeilu, aiheiden ja ideoiden työstö tähtäsivät kaikki konkreettiseen painotuotteeseen. Painosmäärä pidettiin pienenä, sillä osa työstä tehtiin käsityönä, muun muassa serigrafian keinoin.

Koko prosessin tuli olla opettavaa ja yllätyksiä täynnä olevaa etsintää, mahdollisuus soveltaa kaikkia opiskeluvuosina läpikäytyjä työtapoja. Työ tarjosi meille myös tilaisuuden osallistua kaikkiin totetusvaiheisiin, mm. asemointiin, painatustyöhön, sidontaan ja pakkaussuunnitteluun.

Aukeamista muodostuu kaksi kertomusta, joissa käsitellään samoja asioita eri näkökulmin, keinoin ja painotuksin. Toinen hakee synteesiä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä, jolloin töistä kuvastuu henkinen ilmapiiri ja voimakas subjektin läsnäolo. Toinen taas jättäytyy enemmän taustalle tarkastellen asioiden ja ilmiöiden välisiä suhteita realistisemmin, yleisellä ja yhteiskunnallisella tasolla, hyödyntäen ilmaisussaan vakiintuneita ajatusmalleja ja fraaseja. Yhdessä työt muodostavat niin sisällöllisesti kuin muodollisesti toisiaan täydentävän ja kommentoivan omakuvaparin.

AINEISTO: pakkaus, joka sisältää WO KAMBO YELAND ja HERMESS lehdet, kirjallisen osuuden ja kaksi yllätystä
ASIASANAT: lehdet, omakuva, painotekniikat
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Graafisen suunnittelun laitos