TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN
OPINNÄYTETYÖT 1993 - 95


GRAAFISEN SUUNNITTELUN OSASTO


Lisensiaatinty–

Hatva, Anja - 1993
ILMAISULLISET KEINOT AAPISKIRJOJEN KUVITUKSISSA

Taiteen maisterin tutkinnon lopputy–t

Hagelberg, Matti; Jäntti, Jaana - 1993
SUPEREGO

Hempula, Heli - 1993
JOBIN KŸRSIMYKSET

HUOTELIN, Merja - 1994
"LENTŸVŸ NAINEN" -MULTIVISION KUVITUS

-1995
UUSIA KÄÄNNÖKSIÄ

-1995
KUPLA - TIETOKONEELLA VÄRITETTY ANIMAATIOELOKUVA

Kettunen, Mika - 1993
VIINILEHTI, AIKAKAUSLEHDEN ULKOASUN UUDISTUS

Kettunen, Vesa-Veikko - 1993
HOLOGRAMMI NŸYTTELYKŸYTÖSSŸ

LEHTO, Susanna - 1994
LASTEN KUVAKIRJA

LILJEBLAD, Sami Erik - 1994
TV 1:N TIEDEOHJELMIEN ILME JA GRAAFINEN OHJEISTO

Loigom, Willem -1995
VOX - KIRJAISINTYYPPI

-1995
PAINATUSKESKUS MULTIMEDIA

Markula, Juha - 1993
"LEIKATTU KYMMENEN KYNTTŸ"

Metsämäki, Markku - 1993
TELEMAATTISEN HYPERMEDIAN SUUNNITTELU

-1995
AURINKOMAA - LAPSIPERHEEN KEITTOKIRJA

-1995
HELMI - AJATUS KIRJAKSI

-1995
EUROPEAN FOREST INSTITUTE - VISUAALINEN IDENTITEETTI

-1995
UNIKUVIA - PIIRROSANIMAATIO

SAINIO, Ulla - 1994
RAKAS PŸIVŸKIRJA

SVAHN, Anna-Karin - 1994
I ODOMOKS VŸRLD - ILLUSTERANDET SOM PERSONLIG PROCESS

TALA, Heli - 1994
"KIRJAN KOLMIULOTTEISUUDESTA"

TEVANLINNA-ALVAREZ, Maarit - 1994
VIRTUAL TANGENT VIRTUAALI TANGENT

XIAO, YONG - 1994
LOGO DESIGN FOR CHINESE ENTERPRISES