FAGERHOLM, Karin

HAUTE COUTURE - HISTORIAA, LUONNE JA TEKIJÖITÄ

Lopputyö 30.3.1994

Lopputyöni on yleiskatsaus ilmiöstä nimeltä Haute Couture. Olen tutkinut niitä piirteitä, joita ilmiöön liitetään sekä näiden piirteiden alkulähteitä.

Oleellisena osana on myös sanayhdistelmän "Haute Couture" tarkastelu: löytyykö sille määritelmää, kuinka termiä käytetään, onko termi todella suojattu ja kuinka laajalle suojaus ulottuu. Termin käyttöoikeuksiin liittyen lopputyössäni on esitelty ranskalainen malli ja kans. välisen immateriaalioikeuden piirissä toimivan WIPO:n (World Intellectual Property Organization) kanta.

Olen kiinnittänyt huomiota tiettyihin maittaisten koulukuntien vahvenemiseen ja nimisuunnittelijakäytännön syntyyn. Mm. näiden seikkojen takia termin määrittelyyn liittyy ongelmia ja epämääräisyyksiä. Olen luonut oman teoriamallin yhdeksi tavaksi tunnistaa Haute Couture - suunnittelua (luku 3.3).

Taiteellinen osuuteni on nimeltään Pieni Punainen kirja. Nimi viittaa muistikirjaan ja historiallisiin piirteisiin ja asioihin Haute Coutureen liittyen. Olen suunnitellut kolmentoista iltapukumallin kokoelman, joista on toteutettu ja valokuvattu viimeinen piirros. Kirjallisen osuuteni mukaisesti ei voi enkä halua todeta suunnitelleeni Haute Couture -luomuksia. Vaatemallit liittyvät lopputyöhöni em. piirteillä, materiaalivalinnoilla ja aiheen (iltapuvut) valinnalla.

Valokuvat on ottanut ja valmistanut valokuvataiteen opiskelija Nina Tuittu.

AINEISTO: Lopputyökirja 143 s.
ASIASANAT: Haute Couture määritelmä
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto ja vaatetus