Osasto: elokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: dokumenttielokuvan MA
Tekijä: PUHAKKA JAANA
Työn nimi: RAHAT JA HENKI
Työn laji: Lopputyö

RAHAT JA HENKI on dokumenttielokuva, jonka pohjalta tämä lopputyö on syntynyt. Kirjallinen osuus koostuu kahdesta osiosta: I Rahat ja henki -dokumenttielokuvan syntyprosessi II kuvaaja-ohjaaja -metodin analysointia käyttäen omien kokemusten tukena hollantilaisen dokumentaristin Johan van der Keukenin tekstejä, elokuvia ja hänestä kirjoitettuja artikkeleita. Lopputyön ensimmäisessä osiossa pohditaan sitä, että kuinka voi hallita ja havannoida materiaalia, jonka on itse kuvannut, ohjannut, leikannut ja tuottanut. Siinä puretaan Rahat ja henki -dokumenttielokuvan research-,kuvaus- ja leikkausvaihe elokuvantekijän omasta näkökulmasta. Lisäksi siinä käsitellään päähenkilökeskeisen dokumentin erityispiirteitä. Loppytyön toisessa osuudessa keskitytään kuvaaja-ohjaaja -metodiin. Sen tarkoituksena on pohtia laajemmin dokumenttikuvauksen työtapaa, joka konkreettisimmin yhdistää ohjaamisen näkemisen taiteeksi. Johan van der Keukenin työtapa on yksi modernin dokumenttielokuvan selkeimmin muodostuneista käsialoista. Hänen ajattelunsa kautta olen miettinyt oman työni sisältöjä, lähestymistapojeni moraalista kestävyyttä ja yksinäisen, vaeltavan silmän estetiikkaa.

Aineisto: Johan van der Keukenin artikkeleita
Asiasanat: Johan van der Keuken
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 30
Salassapitoaika päättyy: