Pvm: 1999

Osasto: Elokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Mainos- ja tiedostuselokuva

Tekijä: Metsävaara-Mildh Merja

Työn nimi: Tuottaja - Taikuri vai Taitoluistelija

 

 

Monessa mielessä mainoselokuvan tuottajan työ henkilötasolla on samaa kuin tuotantoyhtiön toiminta yritystasolla. Tuotantoyhtiö eroaa muusta elinkeinoelämästä muun muassa tuotantotyön abstraktiudella. Tuotantosuoritus kylläkin on "tehdasmainen" siinä mielessä, että sillä on alku ja loppu. toimeksianto ja valmis tuote. Ja lopuksi lähetetään lasku.

Kaikki näiden pisteiden välillä sen sijaan on hyvinkin käsitteellistä, sopimuksenvaraista, luottamuksen pohjautuvaa, usein improvisoitua. Hyväkään koulutus ei anna valmiuksia oikeaan katastrofihallintaan tai henkilökemistiksi. Oleellista on (erotukseksi "tehdastuotannosta"), että projektia aloitettaessa ei tiedetä mihin päädytään. Tai ainakaan mitä kalitta sinne päädytään. Lopputuloksesta voi olla etukäteen vain aavistuksia.

Tuottajan tulee olla aavistamisen ammattilainen. Hänen tulee nähdä pienistä vihjeistä, sävynmuutoksista ja tiedonmuruista kuinka prosessi etenee. Juuri prosessinäkemys on hyvän tuottajan arvokkainta pääomaa. Kun tuotantohanke luonteensa vuoksi jakaantuu itsenäisiin prosessivaiheisiin (ohjaus, järjestäminen jne.), ja nämä personoituvat melkein poikkeuksetta tekijöihinsä, tuottajalta edellytetään välittäjäominaisuuksia ja tiimidynamiikan hallintaa.

Mainoselokuvan tuottamisprosessi on kalleutensa, tiukkojen aikataulujensa ja ennalta-arvaamattomien muuttujiensa takia usein kriisinhallintaa ja vaatii koordinaattorilta hyvää stressinsietokykyä. Joskus lisäksi kustannustekijät eivät ole täysin hallittavissa. Tämä edellyttää tuottajalta henkilönä sekä valmiuksia neuvotella päämäärätietoisesti eri osapuolten kanssa, että kykyä tarvittaessa tarttua prosessin etenemiseen kovallakin kädellä sen kaikissa vaiheissa.

Juuri prosessin arvaamattomuus saa aikaan, että tuottajantehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on välttämätöntä. että vaativien hankkeiden tuottamalla on riittävästi työssä saatua 'hands-on'-kokemusta ja oikeita henkilökohtaisia luonteen- piirteitä. Opiskelussa saatu teoria- ja harjoituspohja riittää harvoin, kun tuotanto- hankkeen kokonaiskustannukset nousevat helposti satoihin tuhansiin, jopa miljooniin markkoihin. Ja tällöinkin on saatu aikaan vasta joitakin kymmeniä sekunteja kohderyhmän saavuttavaa aineistoa. Lisäksi yksi tai muutama mainitun kaltainen tuotanto tilikautta kohden tekee tuottamasta työttömän hyvin nopeasti. Tuotantoyhtiöiden taloudet edellyttävät suurta tehoa ja hyvää kannattavuutta.

 

Aineisto: Tekstiosa, showreel- mainoscase, vhs-kasetti

Asiasanat: mainoselokuva, tuotantoyhtiö, tuottaja