Pvm: 1999

Osasto: Elokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Ohjaus

Tekijä: Härö Klaus

Työn nimi: Nattflykt - processen från amatörmanus till proffsfila

 

Manuset är inte en exakt bild av det man senare kan se på filmduken. Manus- författandet fortsätter, genom de olika konstnärligt ansvarigas deltagande i processen, under alla arbetsskeden till dess att filmen är klar. Den här utvecklingen sker lättare om man arbetar på ett manus man inte själv har skrivit. Då vaktar man inte svartsjukt på egna ideer, utan är från början inställd på förändringar och bearbetningar som en naturlig del av arbetsprocessen. I enlighet med den linje som regissören väljer bearbetas och förädlas filmen in i det sista.

I nattflykts fall gick filmen småningom från ett realistiskt kanske naturalistiskt, håll åt ett mer sagolikt håll. En delorsak till detta är att de nattliga sagolika stämningarna ursprungligen var de starkaste elementet i manus. A andra sidan försökte vi (fotograf, klippare, ljudtekniker, kompositör o.s.v.) inte hindra den här riktningen. Tvärtom tyckte vi med tanke på barnpubliken att det kunde vara värt att göra en enkel historia med starka stämningar.

Teamarbete och regissörens uppgift

Genom samarbete med de konstnärligt ansvariga i en film får regissören ett bättre slut- resultat än det han själv kunnat åstadkomma genom att tvinga folk till att förverkliga hans vision. Visionen är visserligen först regissörens, men en klok regissör gör de konstnärligt huvudansvariga delaktiga i den visionen, för att sedan låta dem pröva sig, fram på egna vägar inom de ramar som regissören ställer upp.

Varje gång jag tvingat mina lösningar på fotograf klippare eller kompositör har löningarna visserligen varat acceptabla, men präglats av stelbenthet och känts konstruerade. Regissörens lösningar är oftast mer teoretiska och konstruerade av den naturliga anledningen att det är hans främsta uppgift att se till helheten. On, en konstnärligt ansvarig (eller vem som helst i ett team) jobbar på sin egen ide och inte på en gemensam film, så är det regissörens uppgift att se till att få honom att spela samma spel som de övriga. Om regissören leder arbetet så att han samtidigt motiverar och styr arbetet i rätt riktning, så kan han vara säker på ett mer levande, sanningsenligt och därmed hörklassigt resultat.

 

 

Asiasanat: manus, film, regissör