Pvm:1999

Osasto : Elokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Mainos - ja tiedostuselokuva

Tekijä: Autter Tiina

Työ nimi: Tuottaja mainoselokuvassa

 

Lopputuloksen syntyyn vaikuttavien osatekijöiden ( ihmisten, talentin, tekniikan, ajan , rahan) merkityksen arvioiminen tuottajan työn kautta on melko vaativaa etten sanoisin suorastaan vaikeaa. Miten tuottaja vaikuttaa produktion valuen ( tuotannon lisäarvo) syntyyn mainoselokuvatuotannossa Ja miten se näkyy lopputuloksessa?

Kun producotion value määritellään tuotannon arvoksi ja sille saaduksi rahalliseksi vastineeksi, merkitsee korkea lisäarvo sitä, että tuotantokuluista ratkaiseva osa käytetään siihen mitä kankaalla näkyy ja tämä tehdään niin, että olemassaolevat resurssit ( rahat, aika, taito) käytetään innovatiivisesti siten, että ne palvelevat filmin taiteellisia ja konseptuaalisia tavoitteita tinkimättömästi.

Ja kun "tuottaja on asemansa puolesta se henkilö, joka esittää ryhmälle kysymyksen, miten saamme tämän ongelman ratkaistua tai miten me pääsemme päämäärämme näillä resursseilla ? Tuottaja toimii ryhmässä voimavarojen hyödyntäjänä, jossa tuotteen lopputulos määräytyy sen mukaan, kuinka nämä varat on pystytty kanavoimaan tuotannon hyväksi." (Hyytiä, 1997,s.61).

On loppupäätelmäni kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraava. tuottaja on yksi merkittävä tekijä mainoselokuvatuotannossa, jossa lopputulos syntyy projektissa työskentelevien ihmisten ammattitaidon ja lahjakkuuden summana.

 

Aineisto: Kirjallinen , shoe reel mainos

Asiasanat: tuottaja , prdoction value, mainoselokuva