Pvm: 1998

Osasto: Elokuvataiteen osasto

Koulutusohjelma: Elokuvataide

Tekijä: Virtanen Leena

Työn nimi: minisarjan rakenne - saippuaoopperaa vai elokuvadramaturgiaa

 

Minisarja on tutkimuskohteena lähes koskematon alue. Tämän tutkimuksen ensimmäinen tehtävä on rajata minisarjan formaatti. Määreiden ja luokitusten kirjavuus on tyypillistä television sarjamuotoiselle viihteelle. Puhutaan antologiasarjoista, dokudraamoista, pitkästä muodosta, tv-romaaneista. Termit määrittävät sarjaa toisaalta sisällöllisten, toisaalta rakenteellisten elementtien painotuksella.

Fiktiiviset televisiosarjat voidaan jakaa kerronnallisen rakenteen perusteella selkeästi kahtia; episodisarjoihin ja jatkuvajuonisiin sarjoihin.

Tutkimuskohteen rajauksen jälkeen hahmotetaan analyyttinen lähestymistapa työn toisessa osassa käsiteltävien sarjojen tarkastelun pohjaksi. Analyysin keskeiset rakennetekijät ovat henkilö, juoni, kerronnallinen hierarkia ja rytmiset elementit.

Analyysin kohteena on kolme nelijaksoista minisarjaa:

Vallankorttitalo ( House of Card,1990)

Tämä mies, tämä nainen ( This Man ,This Woman, 1993)

Ilman kavaluutta (1996)

Tutkimuksen viimeisessä luvussa verrataan edellä mainittujen sarjojen dramaturgiaa episodisarjan ja jatkuvajuonisen sarjan välimaastossa liikkuvan yhdysvaltalaisen Villi Pohjola-sarjan ( Nothern Exposure,1990) rakenteellisiin ratkaisuihin.

Minisarjan elokuvakerrontaa lähenevät ominaisuudet, sulkeumaa edellyttävä kerronnallinen rakenne sekä suhteellisen pitkän keston mahdollistama juonirakenteen kerronnallisuus syventävät ainesten käsittelymahdollisuuksia. Parhaimmillaan minisarja luo muita sarjatyyppejä otollisemman ympäristön kerronnallisen tradition uudistamiseen ja yhteiskunnalliseen kritiikkiin.

 

Aineisto: Kirjallinen työ

Asiasanat: televisiosarjat, minisarjat, elokuvadramaturgia