PVM: 8.9.1997
OSASTO: Elokuvataiteen osasto
TEKIJÄ: Antti Raike
TYÖN NIMI: Linkkejä, ankkureita ja videoleikkeitä
TYÖN LAJI: Lopputyö

Tämä pilottitutkimus ja siihen liittyvä demotuote "Tunnetko? Lasten Ateneum"' on Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osaston MA-tuottajaopintojeni 1995-97 lopputyö. Projektissa kartoitin hajautetun hypermedian toimivuutta kuurojen viestinnässä sekä pohdin sitä, mitä uusi medium ja jakelutapa merkitsee erikoistuneelle AV-tuottajalle ja tuotannon suunnittelulle.

Alkusysäyksen antoi havainto tietoverkkojen kehittymisestä kilpailukykyiseksi liikkuvan kuvan j akelukanavaksi television rinnalle. Multimediapäätteet ja verkkokoneet yleistyvät, tietoverkkojen siirtokapasiteetti kasvaa sekä televisio siirtyy digitaalisiin lähetyksiin. Kaikki tämä vaikuttaa AV-alan tuotantoyhtiöihin, joita kiinnostaa hypermedian tuottaminen uusille mediamarkkinoille. Elokuvia ja videoita tuottaneet yhtiöt pystynevät suhteellisen vaivattomasti siirtymään hypermediaan: Olennainen osa hypermediasta perustuu videoleikkeisiin, ääneen ja animaatioihin.

Viittomakieltä käyttävien erityiryhmien viestinnällinen tasa-arvo edellyttää, että uusien jakelukanavien tekniset mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti. Kuurojen Liitto ry tuottaa nykyisin suurimman osan viittomakielisistä video-ohjelmista Suomessa kuurojen informaation, virkistyksen ja opiskelun tarpeisiin. Erittäin pienen kohderyhmän vuoksi ohjelmien jakelua on vaikea toteuttaa taloudellisesti mielekkäänä tavalla. Uusi media mahdollistaa myös tehokkaamman viittomakielisen materiaalin levityksen. Tuottajan mielenkiinnon ei kuitenkaan tulisi kohdistua pelkkään jakelukanavan tekniseen siirtotehoon. Mielenkiintoisinta on uusien, hypermediaan perustuvien tuotekonseptien kehittely. Tällöin käyttäjä, tuotteen tilaaja, huomioidaan aiempaa paremmin.

Hajautettu tuotantomalli soveltuu nimenomaan pienen kohderyhmän digitaalisen median tuotantotavaksi. Hajautetussa mallissa voidaan käyttää resursseja tehokkaammin kuin keskitetyssä tuotantomallissa.

Tutkimusmetodiksi valitsin valmiin mediamateriaalin tuottamisen kuuroille soveltuvaksi hypermediaksi yhdessä kolmen kuulovammaisten koulun kanssa keväällä 1997. Tuloksena oli, että hajautetulla hypermedialla tuotekonseptina on etuja, jotka

Tämä pilottitutkimus ja siihen liittyvä demotuote "Tunnetko? Lasten Ateneum"' on Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen osaston MA-tuottajaopintojeni 1995-97 lopputyö. Projektissa kartoitin hajautetun hypermedian toimivuutta kuurojen viestinnässä sekä pohdin sitä, mitä uusi medium ja jakelutapa merkitsee erikoistuneelle AV-tuottajalle ja tuotannon suunnittelulle.

Alkusysäyksen antoi havainto tietoverkkojen kehittymisestä kilpailukykyiseksi liikkuvan kuvan jakelukanavaksi television rinnalle. Multimediapäätteet ja verkkokoneet yleistyvät, tietoverkkojen siirtokapasiteetti kasvaa sekä televisio siirtyy digitaalisiin lähetyksiin. Kaikki tämä vaikuttaa AV-alan tuotantoyhtiöihin, joita kiinnostaa hypermedian tuottaminen uusille mediamarkkinoille. Elokuvia ja videoita tuottaneet yhtiöt pystynevät suhteellisen vaivattomasti siirtymään hypermediaan: Olennainen osa hypermediasta perustuu videoleikkeisiin, ääneen ja animaatioihin.

Viittomakieltä käyttävien erityisryhmien viestinnällinen tasa-arvo edellyttää, että uusien jakelukanavien tekniset mahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti. Kuurojen Liitto ry tuottaa nykyisin suurimman osan viittomakielisistä video-ohjelmista Suomessa kuurojen informaation, virkistyksen ja opiskelun tarpeisiin. Erittäin pienen kohderyhmän vuoksi ohjelmien jakelua on vaikea toteuttaa taloudellisesti mielekkäänä tavalla. Uusi media mahdollistaa myös tehokkaamman viittomakielisen materiaalin levityksen. Tuottajan mielenkiinnon ei kuitenkaan tulisi kohdistua pelkkään jakelukanavan tekniseen siirtotehoon. Mielenkiintoisinta on uusien, hypermediaan perustuvien tuotekonseptien kehittely. Tällöin käyttäjä, tuotteen tilaaja, huomioidaan aiempaa paremmin.

Hajautettu tuotantomalli soveltuu nimenomaan pienen kohderyhmän digitaalisen median tuotantotavaksi. Hajautetussa mallissa voidaan käyttää resursseja tehokkaanunin kuin keskitetyssä tuotantomallissa.

Tutkimusmetodiksi valitsin valmiin mediamateriaalin tuottamisen kuuroille soveltuvaksi hypermediaksi yhdessä kolmen kuulovammaisten koulun kanssa keväällä 1997. Tuloksena oli, että hajautetulla hypermedialla tuotekonseptina on etuja, jotka sen vaihtoehdoilla (video- ja TV-levitys) puuttuvat. Hajautettu hypermedia on sovelias konsepti ratkaista kuurojen tiedonsaantiin liittyviä ongelmia, mutta konseptin toimivuus kuurojen viestinnässä täytyy vielä testata jatkotutkimuksin ennen investointeja ja tuotannollisia päätöksiä.

Asiasanat: Digitaalinen media, Hajautettu tuotanto, Hypermedia, Internet, kuurous, viittomakieli