PVM: 1.1.1995
OSASTO: Elokuvataiteen osasto
KOULUTSOHJELMA: Elokuvataiteen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Petri Jokinen
TYÖN NIMI: Anjovisprinssen
TYÖN LAJI: Lopputyö

Elokuvataiteen laitoksen tuottamisen koulutusohjelman lopputyöni on dokumenttielokuva Anjovisprinssi. Dokumentin aiheena on taiteilija Alvar Gullichsen ja hänen fiktiivinen mielikuvayrityksensä Bonk Business. Dokunmentissa katsoja johdatetaan Bonk-taidemaailmaan kahdella kerrontalinjalla. Yhtäältä kronologisesti, aika kulkee ja toiminta etenee kohti loppuhuipennusta - Porin taidemuseon näyttelyä Bonk Business Inc. 100 vuotta, jossa yrityksen tuotteet ja filosofia ovat laajasti esillä - toisaalta merkitystasojen avartumisella.

Dokumentti pyrkii siihen, että katsoja itse joutuu punnitsemaan asenteitaan taiteen, busineksen, tuoteimago-kulttuurin sekä julkisuuden vuorovaikutuksesta ja arvoista dokumentin etenemisen myötä useampaan kertaan. Projektin rahoitin esitysoikeuksien ennakkomyynnillä pohjoismaiselle televisioyhtiölle: FST (Suomi), (SVT 2) Ruotsi, (NRK) Norja, (DR) Tanska ja (RUV) Islanti. Rahoitukseen osallistui myös Suomen elokuvasäätiö myöntämällä dokumentille tuotanto- ja kopiotukea. Dokumentin pituus on 45 min. ja sen ensimmäinen TV-esitys oli helmikuussa 1994.

Lopputyöni oli runsaan vuoden kestävä prosessi, joka ulottui ideasta ja sen rahoittamisesta varsinaisiin kuvauksiin ja lopulta valmiin elokuvan markkinointiin. Koska koulutusohjelman rajat ja tavoitteet ovat vielä ristiriitaiset ja tuottajan ammattikuva uutuudessaan hahmoton, olen valinnut lopputyöni näkökulmaksi 'luovan tuottamisen', cretive producing. Pohdiskelen laajemmin kuin perinteisen tuottajakuva antaisin myöten tuottamisen taiteellista ja vastuullista sisältöä suhteessa sekä ohjaajan työhön että valmiiseen lopputulokseen. Uskon luovan tuottajan mallia sovellettavan tulevaisuudessa enemmän niin koulutukseen kuin työelämään.

Aineisto: 35 mm filmikopio, vär, Beta SP, kirjallinen osuus 30 s. Asiasanat: elokuvatuottaminen, dokumenttielokuvat