Avdelning: ELO
Utbildningsprogram: Scenografi
Författare: Annika Björkman
Arbetets titel: film scenograf- vision och verklighet
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 41

Resumé:


I min rapport beskriver jag arbetet med scenografin till en långfilm.

Filmen har arbetstitel `Lapsia ja Aikusia`, är regisserad av Aleksi

Salmenperä och beräknas ha premiär hösten `04.


Jag blandar i rapporten saklig information om processen med utsnitt ur

den dagbok jag förde under årets arbete.

Jag illustrerar rapporten med mina visioner, och stillbilder från

filmens verklighet.

Material: skriftlig rapport med illustrationer
Ämnesord: film scenografi
Förvaras vid:
Sekretesstiden går ut: