Osasto: Elokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Kuvaus
Tekijä: Valkeajoki Sassi
Työn nimi: Kirsti, missä asuu onni?
Työn laji: Lopputyö

Lopputyö koostuu dokumentin "Kirsti, missä asuu onni?" (työnimi) kuvauksesta sekä siihen liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osassa tekijä kritisoi koulua, todellisuutta ja etiikkaa taiteen tekemisessä yleensä omien tuntojensa kautta ja pohtii sopeutumattomuuttaan annettuihin puitteisiin. Oman työnsä pohdiskelussa tekijä pitäytyy yksinkertaisissa perusasioissa. Kirjallinen osa on myös eräänlainen hyvästijättö ja suorasanainen palaute tekijän viiden vuoden opiskelusta elokuvataiteen osastolla. Kirjallista osaa jätettäessä elokuva oli vielä leikkausvaiheessa - eikä siis valmis.

Aineisto: Kirjallinen osa + videonauha
Asiasanat: magic dolly
Säilytyspaikka: TaiK:n Kirjasto ja Elokuvataiteen osasto
Sivumäärä: 47
Salassapitoaika päättyy: