Osasto: Elokuvataiteen Osasto
Koulutusohjelma: Mainos- ja Tiedotuselokuvan ko.
Tekijä: Paulaharju Heikki
Työn nimi: Case Study: TV1:den Lastenohjelmien mainos
Työn laji: Lopputyö

Lopputyössä käydään läpi Heikki Paulaharjun kuvaaman teoksen; TV1:den Lastenohjelmien mainoksen kautta blue- ja greenscreen -tekniikkaan liittyviä ongelmia, joita kuvaajien tulisi ottaa huomioon efektejä sisältäviä kuvauksia suunnitellessaan ja tietää jo kuvauksissa ollessaan. Kyseessä on taiteellinen lopputyö, joten painotus on teoksessa. Lopputyö keskittyy ongelmien esiintymiseen filmille kuvattaessa - videolle kuvattaessa on työskentelyssä menetelmäeroja ja osittain eri laitteisto. Valotustietoa, tietokonekorjailun mahdollisuudet, kamera-ajon käyttö kuvauksissa. Itse taustojen ja kohteiden valaisu on jo riittävän vaikeaa. -Neuvoja työn virheettömään suoritukseen on vaikeaa saada ja työ sisältääkin (internet) linkkejä käyttöön tiedonhaussa. TV 1:den Lastenohjelmien mainos ei ole tyyppiesimerkki siitä, miten kaikki tulisi tehdä mutta kun kokonaisuus on elektronisesti lavastettu ja pohja-ajatus on siten haasteellinen on syytä kertoa miten kaikki sai alkunsa ja toteutus tapahtui.

Aineisto: Tekstiosuus, VHS video
Asiasanat: trikit, efektit, chroma key, blue screen, green screen, tracking points, HAL, HENRY, F/X Tap
Säilytyspaikka: TaiK:n Kirjasto
Sivumäärä: 27
Salassapitoaika päättyy: