Osasto: Elokuvataiteen osasto
Koulutusohjelma: Dokumenttiohjauksen ko.
Tekijä: Miettinen Hanna
Työn nimi: Rahoituksen ajoituksen vaikutus dokumenttielokuvan toteutuksessa
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni taiteellinen osa on dokumenttielokuva "Kiltit tytöt". Lopputyöni kirjallisessa osuudessa tarkastelen Kiltit tytöt -elokuvaa case-studyna ennakkosuunnittelun näkökulmasta, käyttäen aineistona ko. elokuvan budjettisuunnitelmaa, käsikirjoitusversioita, työpäiväkirjaa, sekä tekemiäni kotimaisen dokumenttielokuvan päärahoittajien haastatteluja. Tutkimukseni aiheena on tutkia kotimaisen dokumenttielokuvan rahoitusmallien mielekkyyttä suhteessa dokumenttielokuvan sisältöön ja toteutukseen. Ennakkosuunnittelussa tehtävät keskeiset tuotannolliset valinnat kuten formaatti, genren valinta, kuvausvaiheen ajankohta ja kesto, työryhmän koko jne., vaikuttavat dokumenttielokuvan sisältöön. Keskityn tutkimaan nimenomaan nk. luovan dokumentiin, eli filmille kuvattavien, pitkäkestoista seurantaa ja tekoprosessia vaativaa dokumenttielokuvaa, jonka budjetti on n. miljoonan luokkaa. Minkälaisia rahoitusvaihtoehtoja tekijällä tänä päivänä on, ja miten rahoitus vaikuttaa kuvausmetodiin, päähenkilöiden valintaan ja elokuvalliseen muotoon?

Aineisto: Kirjallinen lopputyö
Asiasanat: luova dokumentti, dokumenttiohjaus, rahoitus
Säilytyspaikka: Taikin kirjasto, ETO
Sivumäärä: 35
Salassapitoaika päättyy: