Osasto: Elokuvataide
Koulutusohjelma: Dokumenttielokuva / käsikirjoitus
Tekijä: Bardy Aleksi
Työn nimi: Elokuvakouluelokuvaa mainstream -yleisölle
Työn laji: Lopputyö

Työssäni selvitän Levottomat -elokuvan käsikirjoituksen taiteellisia päämääriä ja niiden toteutumista. Pääpaino on elokuvan päähenkilön ja keskeisten henkilöiden temaattisissa ja dramaturgisissa suhteissa, ja niissä ideologisissa väittämissä jotka näistä seuraavat. Pohdin päähenkilö Ari Kosken ominaisuuksia yhteiskunnan, psykologian ja draaman näkökulmasta. Ari on päähenkilö, mutta ei protagonisti - mitä se merkitsee elokuvalle? Käsittelen myös Levottomien rakenteen suhdetta kolmi- ja viisinäytök- siseen elokuvadramaturgiaan sekä Dramatica -teoriaan. Lopuksi pohdin tehtyjen valintojen vaikutusta elokuvan vastaanottoon.

Aineisto:
Asiasanat: käsikirjoitus, Levottomat, dramaturgia, Dramatica, kotimainen elokuva, pitkä elokuva
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 55+7
Salassapitoaika päättyy: