HELMINEN-TAPOLA, Liisa

JÄTKÄT, dokumenttielokuva lasten maailmasta

Lopputyö 14. 3. 1993

Lopputyö Jätkät on 30-minuuttinen dokumenttielokuva lasten maailmasta. Elokuvassa luodaan kolme pientä muotokuvaa 5- ja 6-vuotiaista pojista. Heidän elämäänsä seurataan päiväkodissa ja kotona ja he kertovat omista ajatuksistaan. Elokuva on toteutettu seurantadokumenttina, jolla ei ollut pitkälle vietyä käsikirjoitusta. Elokuvan lopullinen rakenne on muovautunut leikkauspöydässä.

Lopputyön kirjallisessa selvityksessä kerrotaan elokuvan tekemisen prosessista. Kaikissa vaiheissa huomioidaan ohjaajan näkökulmasta lasten kanssa työskentelemisestä aiheutuvat erityisvaatimukset.

Ennakkovalmisteluissa tasavertainen ja empaattinen suhtautuminen lapsiin on välttämätöntä luottamuksen saavuttamiseksi lasten ja ohjaajan välille. Kuvausvaiheessa työryhmän jäsenten asenne lapsia kohtaan on ratkaisevaa kuvausten onnistumiselle. Samoin kuvausryhmän ja ohjaajan välinen luottamus ja yhteinen näkemys ovat tärkeitä edellytyksiä työtavan perustuessa nopeasti vaihtuvien ja ennalta arvaamattomien tilanteiden taltioimiselle.

Kirjallisessa selvityksessä pohditaan myös ohjaajan eettisiä ongelmia lapsia käsittelevää dokumenttia tehtäessä. Ohjaajan ristiriita on erityisen vaikea konfliktitilanteissa. Ne ovat elokuvan kannalta kiinnostavaa materiaalia ja ohjaaja provosoi mielellään tilanteita ja antaa niiden jatkua ja kärjistyä. Lapset taas olettavat, että paikalla olevat kuvausryhmän aikuiset keskeyttävät tilanteen. Lasten kannalta jännittävä leikki saattaa muuttua ahdistavaksi todellisuudeksi.

AINEISTO: 16' elokuva 30 min. sekä lopputyön kirjallinen selvitys 21 s.