BAUMGARTNER, Stig

SISÄÄN/ULOS

Lopputyö

Lopputyöni on maalausnäyttely Galleria Atskissa Taideteollisessa korkeakoulussa 14.2.94 - 25.2.94 sekä näyttelyyn liittyvä raportti kuvineen. Raportissa käsittelen näyttelytöiden ja näyttelyn lisäksi myös aikaisempia Taideteollisessa korkeakoulussa opiskellessani tekemiäni töitä ja maalausopintojani siellä.

Näyttelytyöt olen tehnyt kesä-, heinä- ja elokuussa 1993. Maalaukset muodostavat sarjan, jossa on 6 öljyvärityötä kankaalle ja 9 sekatekniikalla tehtyä työtä paperille. Näyttelyssä maalauksista oli esillä 12. Jokaisessa maalauksessa toistuu samankaltainen kuvio; koko näyttely on maalattu yhden merkin ympärille. Sama kuvio tekee kaiken työn ja vie tarinaa eteenpäin. En ole nimennyt merkkiä miksikään kuten en ole antanut mitään nimeä yksittäisille töille.

Työni ovat abstrakteja ja raportissani pohdin mm. figuratiivisen ja abstraktin kuvan suhdetta minulle ja miten tuon suhteen merkitys on vuosien varrella minulle muuttunut - mietin kuvallista, maalaamisen ajattelua. Näyttely on yksi esimerkki työskentelystäni ja osoittaa tilanteen, johon olen ollut pyrkimässä. Tätä tilannetta yritän selventää raportillani, joka yhdessä näyttelyn kanssa muodostaa lopputyöni ja kuvan opiskelustani - katson että näyttely ja raportti tukevat toisiaan. Tekstiä olen koonnut vuosien varrella pitämästäni työpäiväkirjasta.

Näyttely oli tilanne, jossa minä olen yrittänyt toteuttaa oppimaani ja sisäistämääni maalaamista mahdollisimman luontevasti ja vapaasti tällaisen taidenäyttely- ja opiskelu instituutin sisällä. Oletan, että käsittelemäni maalaamista koskevat aihepiirit ovat lukijalle tuttuja. Maalaamisen tuttuus oli maalaamiseni ensimmäinen ongelma, kun sitä taiteena aloin joskus miettiä, mutta päädyn myöhemmin toteamaan raportissani tuttuuden ja maalaamisen tradition olevan samalla maalaustaiteen vahva puoli ja yksi avain sen arvon tajuamiseen.

AINEISTO: Kirjallinen lopputyöraportti 57 s., 33 diakuvaa
ASIASANAT: Maalausnäyttely, maalaus-ajattelu, maalaus ja traditio
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto